You are here

Ordensregler mm.

Alle er velkomne i Roskilde Badene

I Roskilde Badene er alle velkomne.

Om du er på besøg for første gang i Roskilde Badet eller du er en vores mangeårige trofaste badegæster så er der vigtig information her på siden

Vi har nogle regler som skal overholdes.

Ordensregler for ophold i svømmehallerne

 • Regler for offentlige badegæster

  Adgang til svømmehallen er kun muligt ved køb af billet og iført badetøj. 

  1.  Alle badende gæster skal - inden adgang til svømmehallen og sauna - vaske sig omhyggeligt – det vil sige uden badetøj og derefter skylle sig grundigt under bruserne. Efter toiletbesøg skal afvaskning foretages på ny uden badetøj. 

  2. Det er ikke muligt at opholde sig i hallen som ikke-badene gæst. 

  3.  Personer med åbne sår eller smitsomme sygdomme, herunder fodvorter og fodsvamp, har ikke adgang uden lægefaglig godkendelse. 

  4.  Børn fra 0 -11 år har kun adgang ifølge med badende voksne  (Fra fyldt 18. år)

  5. Børn fra 0-7 år må gå med i begge omklædningsrum. Fra 8 år skal man gå i det køns relateret omklædningsrum. Har man behov for hjælp til at følge et barn gennem omklædningen alene, hjælper vores livreddere gerne med dette.  

  6. Ved brug af saunaerne er det vigtigt at gæsterne benytter et håndklæde til at sidde på og som går ned under fødderne.

  7.  Tobaksrygning er totalt forbudt i hele bygningen.

  8.  Tag ikke værdisager med i svømmehallen, der er ikke opsyn i omklædningen, skabene er ikke sikret mod tyveri, og svømmehallen påtager sig intet ansvar for tøj og værdigenstande, selvom disse er anbragt i skab.

  9.  Snorkel, svømmefødder, monofins og havfruehaler er ikke tilladt

  10.  Det er forbudt at forurene lokalerne og bassinet, samt at tilsidesætte almindelige  sundheds- og sømmelighedsregler. Kun badende iført rent badetøj (bikini, badebukser, badedragt og burkini) har adgang til svømmehallen. 

  11.  Mobiltelefon, fotoapparat og video, må ikke benyttes i bade- og omklædningsrum og svømmehal. Fotoapparat og video må kun benyttes i svømmehal efter aftale med vagthavende livredder.

  12.  De badende skal udvise påpasselighed ved udspring. Det er ikke tilladt at springe på hovedet på vanddybder, der er mindre end 2 m.

  13.  De af personalet givne anvisninger skal overholdes. Tilsidesættelse kan medføre  udvisning. Evt. seksuelt krænkende adfærd, vil omgående blive anmeldt til Politiet.

  14.  Ved institutioners brug af svømmehallen har institutionens personale ansvar for, at der er et tilstrækkeligt antal voksne ledsagere med i og ved bassinerne. Institutionens personale har opsynspligten og det fulde ansvar for børnene.

  15.   Badetiden kan i tilfælde af mange gæster, reduceres til en time.

  16.   Evt. spørgsmål og klager kan rettes til vagthavende personale eller på svømmehallens kontor.
   
  BEMÆRK: Der er altid livreddere tilstede for at forebygge ulykker, MEN BADNING SKER UNDER EGET ANSVAR.

 • Godkendt badetøj til svømmehallen

  Se godkendt badetøj her: PDF icon Godkendt_badetoej.pdf

 • Generelle udlånsregler for klubber, foreninger og enkelt arrangementer i Svømmehallerne

  Betingelserne

  • Roskilde Badene og Roskilde kommune stiller svømmetid og lokaler til rådighed med lys, varme, rengøring og den indretning og det udstyr, som normalt er i lokalet.
  • Da rengøring af skolebadene sker i dagtimerne kan man ikke forvente at der er nyrengjort efter klokken 16:00 og resten af aftenen
  • Der er ingen bistand fra servicemedarbejdere, livreddere eller rengøringspersonale til hjælp til klargøring eller oprydning.
  • Alt booking af tider foregår via Interbook.
  • Den forening, klub eller privat person som er blevet tildelt svømmetid eller har bestilt leje skal stille med en kontaktperson til rådighed, som skriftligt gøres ansvarlig for brugen af lokalerne i den tildelte tid.
  • Når man bruger kommunens svømmehaller skal man altid følge de regler, der gælder det pågældende sted. Man skal rette sig efter instrukser fra brandmyndigheder og den, der fører tilsyn med stedet.
  • Hvis brugerne laver skader, der ikke skyldes almindelig brug eller ikke overholder ordensreglerne kan foreningen pådrage sig et erstatningsansvar.
  • Roskilde Badene påtager sig intet ansvar for eventuel overlast eller tyveri af brugernes ejendele.
  • Hvis brugerne overtræder eller groft misligholder ordensreglerne, kan kommunen tilbagekalde tilladelsen til at bruge lokalet, enten for den enkelte, der overtræder reglerne eller for hele gruppen.
  • Roskilde Baden forbeholder sig ret til at ændre eller tilbagekalde tilladelser til at bruge lokaler hvis det bliver nødvendigt.
  • I tilfælde af at hallen og omklædningsrummene ikke efterlades i opryddet tilstand, vil der blive opkrævet et rengøringsgebyr.
 • Ordensregler for benyttelse af kommunale svømmebade

  Reglerne gælder for klubber, foreninger, enkelt arrangementer og andre fritidsbrugere

  1. Adgang til svømmebade

  Klubber, institutioner m.v. skal selv foranstalte, at der er en kvalificeret livredder tilstede. Livredderen skal have bestået D.S.L.F.’s livredderprøve/bassinprøve suppleret med de til enhver tid gældende alarmeringsregler for det pågældende anlæg. Prøven må ikke være mere end 1 år gammel. Der forelægges halinspektøren en kopi af trænerens livredderbevis ved sæsonstart samt ved trænerskift. Ved enkeltarrangementer skal livredderbeviset forevises halinspektør eller dennes stedfortræder på anmodning.

  Den svømmelærer/leder som fungerer som livredder må aldrig deltage i ”vandet”. Personen skal opholde sig på bassinkanten. Instruktion/undervisning i ”vandet” kan kun ske ved anden person end livredderen.

  Der må maksimalt være 35 personer i bassinet pr. livredder, dog max. 70 personer med to livreddere i Maglegårdsbadet, 50 personer i Sct. Jørgensbadet og 75 personer i Roskildebadet ad gangen.

   

  2. Brug af omklædningsrum

  Deltagerne skal anbringe tøjet på bænke/knager og stille fodtøjet under bænken. Barfodsarealet må ikke betrædes med udendørs fodtøj.

  Afvaskning skal forgå efter miljøstyrelsens retningslinjer, det vil sige uden badetøj. Håret skal skylles grundigt. Efter badning foretages afskylning og deltagerne skal tørre sig i bruserummet inden de går ind i omklædningsrummet.

  Brug af mobiltelefoner er forbudt i bade- og omklædningsrum samt svømmehal.

  Det er forbudt at bære smykker, ure eller lign, der udgør en sikkerheds risiko under aktiviteternes gennemførelse.

  Børn der er fyldt 8 år skal benytte omklædningsrummet for deres eget køn.


  3. Opførsel i svømmehal

  Ingen må opholde sig ved bassinet uden opsyn.

  Børnene må ikke løbe på land, skubbe hinanden, dykke hinanden eller sidde /stå op på hinandens skuldre.

  Ophold på ”det dybe” vand er kun for personer der som minimum kan ”træde vande” og svømme tværs over bassinet.
  Udspring
  Det er forbudt at springe på hovedet i vandet når vanddybden er under 2 m. Spring på hovedet er derfor forbudt i Sct. Jørgens Badet.

  Udspring fra vippen skal foretages ligeud fra vippen. Der må kun være en person der opholder sig på vippen ad gangen. Banetov skal fjernes ved udspring fra vippen.

  Brug af udstyr
  Klubber og foreninger kan anvende udstyr i svømmehallen der benyttes af skoler og andre offentlige brugere. Det er klubber og foreningers ansvar at indkøbe specialudstyr.

  Det lånte undervisningsmateriale skal behandles forsvarligt og efter brug lægges ordentligt på plads. Det er trænerens ansvar, at materialerummet er ryddeligt.

  Svømmefødder
  For at undgå skader kan det anbefales, at læreren/livredderen henter svømmefødderne i redskabsrummet og deltagerne tager fødderne på (og senere af) siddende på kanten.

  Det er forbudt:

  • at gå med svømmefødder
  • at springe på hovedet med svømmefødder, såvel fra kant som vipper.

   

  Legeredskaber (især store plader)
  Det er forbudt:

  • at springe ud på pladen fra kanten
  • at stå op på pladen samt
  • at komme nærmere end ca. 2 m fra kanten

   

  Såfremt specielle rekvisitter ønskes anvendt i undervisningen, skal badepersonalet først underrettes.

  Sauna kan benyttes efter aftale med badepersonalet.


  4. Almindelige bestemmelser

  Personer med fodvorter eller fodsvamp må kun benytte badeanlægget, såfremt de er under lægebehandling for den pågældende lidelse. Personer, der lider af sygdomme (diarrésygdomme, forkølelse, ondt i halsen, ørebetændelse og betændelse i huden) må ikke anvende badeanlægget. Personer med smitsom gulsot (hepatitis) skal være erklæret raske af den behandlende læge, før badningen kan tillades.

  Overtrædelse af ordensreglerne eller badepersonalets anvisninger kan medføre udvisning.

  Der klages ved henvendelse til Kulturforvaltningen. Kulturudvalget er klageinstans.

   

   

 • Festival ugen

  I uge 26 er der Roskilde festival og det glæder vi os til.

  Det betyder at der kommer mange glade gæster fra Festivalen ud til os. Det betyder også at det at tage en tur i svømmehallen ikke er helt som det plejer. 

  Vi har morgensvømning kl.6.30 – 7.50 som altid. 

  Kl. 10:00 åbner vi for offentlige badegæster, der er dog ingen svømmebaner, og alle bassiner plejer at være fyldt med glade, feststemte unge mennesker. 

  For festivalgæster er der særligt info. Læs mere her.

 • Hygiejne i Svømmehallen

  Hygiejen er SÅ VIGTIGT i en svømmehal. I Roskilde Badene gør vi alt hvad vi kan for at have det reneste vand. Det kan vi ikke gøre alene. 

  VI HAR BRUG FOR DIN HJÆLP

  Se en lille film om hygiejne her

Senest opdateret

04.09.2018